POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od klientów przez sklep internetowy lenme, prowadzony pod adresem www.lenme.pl (zwana dalej Witryną) przez eveme Ewelina Gruszczyńska, z siedzibą w Kielcach przy ul. Duża 24, 25-304 Kielce, NIP: 6562271701, REGON 368977570, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Zbieranie danych w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny.

Za uprzednią zgodą klienta pobierane są pliki cookies, czyli pliki tekstowe. Pliki cookies tymczasowe są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania informacji, które  przyśpieszają i ułatwiają korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

• utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Dane osobowe zbierane przez Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów.

Sklep internetowy zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

·         nazwisko i imię,

·         adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 

Newsletter Sklepu Internetowego

Przy zapisie do newslettera i podania adresu e-mail, będzie on wykorzystywany w celach marketingowych firmy eveme Ewelina Gruszczyńska. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy udostępnia zebrane dane tylko partnerom, dzięki którym realizujemy zamówienia np. firmy kurierskie oraz operatorzy systemów płatności. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do minimum.

Dane w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zastrzeżenia

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres: kontakt@lenme.pl

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.